Om Solbakken

Solbakken er en dagbehandlingsinstitution for 62 elever i alderen 6-17 år, fordelt på to matrikler. Vi har en afdeling i Valby for indskoling og mellemtrin og en i Emdrup for mellemtrin og udskoling.

Vi tror på, at alle børn gør det bedst de kan, og at alle har potentiale til at udvikle sig i en positiv retning.  Vi ved, at elevernes familie er en af de vigtigste faktorer for at skabe trivsel og udvikling. Derfor vægter vi familiesamarbejdet højt for at få en fælles forståelse og engagement i den behandlingsstrategi, der bliver lagt for eleven.

På Solbakken arbejder vi ud fra de miljøterapeutiske principper tid, sted og opgave. Vi mener, at struktur og forudsigelighed er vigtige elementer i behandlingsarbejdet, men er også bevidste om betydningen af relationerne mellem eleverne og de voksne. Vi mener, at samspillet mellem struktur og relation skaber konteksten for læring.

Vi har kontinuerligt løsningsfokuserede samtaler med familierne – både telefonisk og via fysiske møder. Her taler vi sammen om, hvordan vi bedst skaber trivsel og udvikling for både eleven og familierne.  Derudover udbyder vi gruppeforløb til familier, hvor vi fx arbejder med family ties, psykoeducation og struktur i hverdagen.  

Vi tager i vores behandlingsarbejde udgangspunkt i et helhedssyn, hvor fokus ligger på den enkelte elevs personlige udvikling, sociale kompetencer, skolegang samt trivsel i familien.

Hvem er vi?

Personalegruppen på Solbakken er bredt tværfagligt sammensat.

Vi består af lærere, pædagoger, socialrådgivere, psykologer, pedel og ledelse. Vores medarbejdergruppe har stor erfaring med målgruppen og prioriterer et stærkt, tværfagligt og trygt arbejdsmiljø. Desuden har vi konstant fokus på efteruddannelse, hvorfor medarbejdere løbende modtager undervisning og bliver trænet i relevante behandlingsmetoder.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere eller have tilsynsrapporter for Solbakken tilsendt? Så kan du finde ud af, hvem du skal kontakte via linket herunder.