Kursustilbud

Her kan du læse om vores kursustilbud.

Kursus i arbejde med følelsesregulering

Kurset vil være en praktisk og teoretisk indføring i, hvordan man kan forstå og arbejde med følelsesregulering hos børn og unge med vanskeligheder. Der vil særligt være fokus på børn og unge, som bruger selvskade, tvangsspisning og/eller andet spiseforstyrret adfærd, til følelsesregulering.

Læringsmål 

At deltagerne får teoretisk og praktisk indsigt i følelsesregulering og følelsesreguleringsvanskeligheder, samt hvorledes man arbejder med disse i en terapeutisk praksis. Kurset vil sætte deltagerne i stand til at integrere arbejde med følelsesregulering i deres terapeutiske arbejde med børn/unge.

Undervisningsform

Der veksles mellem oplæg, færdighedstræning, rollespil, case fremlæggelser og diskussion.

Underviser

Bente Sommerfeldt, Faglig direktør hos Villa Sult Psykolog og Specialist i klinisk psykologi.

Bente Sommerfeldt har erfaring med at implementere mentalisering som model i flere miljøterapeutiske institutioner, især inden for de kliniske områder: Spiseforstyrrelser, rusmiddelbehandling, selvskade, personlighedsforstyrrelser og alvorlige traumer. Hun arbejder i dag som faglig leder for Villa Sult, Institutt for spiseforstyrrelser. Desuden underviser hun og er vejleder ved Institutt for mentalisering i Norge.

Kurset er godkendt til psykologers specialistuddannelse, 12 timer under Det tværgående modul

Den enkelte kursusdeltager kan søge kurset godkendt andre steder.

Kurset udbydes til psykologer. Max 25% af deltagerne kan være ikke-akademikere med relevant efter- eller videreuddannelse. Der kan max deltage 30 personer på kurset.

Tid og varighed
Mandag den 11. marts og tirsdag den 12. marts 2024. Begge dage kl. 9-16.
Der er fuld forplejning på kurset. Kontakt os, hvis du har allergier.

Hvor
Center for Socialpædagogik og Psykiatri
Limfjordsvej 23
2720 Vanløse

Pris
3.000 kr. inklusive forplejning.

Til- og afmeldingsfrist
Senest den 21. februar 2024 

Tilmelding og spørgsmål til Trine Natasja Sindahl, d48m@kk.dk.

I forbindelse med tilmelding skal der oplyses den e-mailadresse, der benyttes til login på MitDP, såfremt du er medlem af Dansk Psykologforening. Hvis vi ikke må dele dit navn og din e-mail med de øvrige kursusdeltagere, skal dette også oplyses i forbindelse med tilmelding.

Anbefalet litteratur

  • Stänicke, Line Indrevoll (2012): Mentalisering i arbeide med barn og ungdom. Mellanrummet - Nordisk tidskrift för barn- och ungdomspsykoterapi, p. 19-31 https://www.mellanrummet.net/nr27-2012/Artikel-Mentaliseringiarbeidemedbarnogungdom.pdf
  • Skårderud, F., Sommerfeldt, B., Robinson, P. (2020). SULT. Terapiboken. Mentaliseringsbaserte tilnærminger for spiseforstyrrelser. Oslo: Gyldendal.
  • Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2014). Mentaliseringsbasert terapi. I: Kennair, LEO & Hagen, R. Psykoterapi. Tilnærminger og metoder. Gyldendal: Oslo.
  • Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2014). Miljøterapibogen. Mentalisering som holdning og handling. Hands Reitzel: Danmark.