Om Villa Frederik

På Villa Frederik kan der bo ti børn i alderen 6-14 år.

Villa Frederiks personale består af to ledere, to psy­kologer, pædagogisk personale, familiebehandle­re, en sygeplejerske, en socialrådgiver, en kok og vågne nattevagter. Tilsammen rummer personalet stor og alsidig viden om det psykiatriske felt og det pædagogiske behandlingsarbejde med børn.

Familie og barnets netværk spiller en afgørende rolle for barnet - og det er vigtigt at bevare (eller genopbygge) relationerne under opholdet på Villa Frederik.

Vi ønsker derfor et meget tæt samarbejde med forældre, søskende og netværk. Vores vigtigste op­gave er at sikre barnets udvikling i tæt samspil med forældrene og barnets netværk.