Målgruppe

Målgruppen er børn og unge i alderen 6-14 år, som har socioemotionelle-, adfærdsmæssige- eller psykiatriske udfordringer. Som udgangspunkt er børnene kognitivt indenfor normalområdet.

Det er ikke et krav, at barnet er udredt forud for anbringelsen, men peger udfordringerne i retning af psykiatriske lidelser, vil institutionen iværksætte udredning i samarbejde med psykiatrien.

Målgruppen er behandlingskrævende børn, der har varierende behov for pædagogisk-, praktisk-, social-, skolerelateret- samt følelsesmæssig støtte. Der udarbejdes derfor altid individuelle behand­lingsforløb for hvert enkelt barn, der sikrer relevant omsorg og støtte til trivsel og udvikling.

Ved visitationen vurderes det enkelte barn i forhold til den samlede børnegruppe på institutionen, da børnegruppens sammensætning er afgørende ift. at skabe progression i behandlingen af hvert barn.