Hvad tilbyder vi?

Her kan du læs om, hvad vi tilbyder på Villa Frederik.

Døgnanbringelse og behandling

En anbringelse på Villa Frederik indebærer altid relevant og specialiseret behandling, der tilrette­lægges ud fra det enkelte barns behov og nærme­ste udviklingszone.

Skole og dagbehandling

Det er et centralt mål for alle børn på institutionen, at de er tilknyttet et skoletilbud. God skolegang og udviklende læringsfællesskaber er vigtige for et godt børneliv, og det er den stærkeste beskyttel­sesfaktor for, at børn får et godt liv som voksne.

Vi samarbejder med børnenes skoletilbud, så alle støttes i skolemæssig succes og oplever tro på egne faglige evner samt motivation for læring.

Positive fællesskaber

Vi arbejder målrettet med at hjælpe alle børn og unge ud i positive fællesskaber. Der udarbejdes en plan for hvert enkelt barn for, hvordan vi sam­men med forældre og netværk kan understøtte, at barnet enten fortsætter til aktuel fritidsaktivitet eller finder et nyt fritidstilbud, som barnet ønsker at starte i.