Målgruppe

Ungehuset Emdrup er normeret til 16 unge, fordelt på afdelingerne Upstairs og Kollegiet.

Upstairs har plads til otte unge mellem 13-18 år. Her har vi særligt fokus på at få stabiliseret de unge, så de får en meningsfuld hverdag med skole, praktik eller uddannelse samt samvær med andre unge.

Kollegiet har plads til otte unge i alderen 16-18 år. På Kollegiet har vi særligt fokus på at styrke de unges selvstændighedsniveau. Det er muligt at forblive indskrevet på efterværn frem til det 23. år på begge afdelinger.

De unge befinder sig kognitivt indenfor eller tæt på normalområdet, og har:

  • Psykiske og psykiatriske vanskeligheder såsom personlighedsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser, skizofreni/psykose eller bipolare lidelser - ofte sammen med socioemotionelle udfordringer.
     
  • Sekundære vanskeligheder som angst, depression, OCD eller ADHD.
     
  • Adfærdsmæssige vanskeligheder der kan vise sig ved selvskadende adfærd, selvmordstrusler eller selvmordsforsøg, affektlabilitet samt et mindre sekundært brug af rusmidler.