Målgruppe

Specialinstitutionen Skodsborg er målrettet unge mellem 12-18 år med mulighed for at forblive indskrevet på efterværn frem til det 23. år.

Skodsborg er normeret til seks pladser, hvor tre af pladserne kan være delvis lukkede.

De unge befinder sig kognitivt indenfor eller tæt på normalområdet. Deres vanskeligheder viser sig ofte som:

  • Udadreagerende og/eller selvskadende adfærd og de unge kan i perioder være selvmordstruede.
     
  • Problematisk rusmiddelforbrug eller misbrug, prostitution samt kriminalitet.
     
  • Ustabilitet og relationelle udfordringer i forhold til familie, netværk, skolegang og sociale samt psykiatriske indsatser. De unge kan i opvæksten have været ude for omsorgssvigt eller traumatiske livsomstændigheder.
     
  • Psykiatrisk er de unge typisk udredt med diagnoser som personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, adfærdsforstyrrelse eller andre emotionelle forstyrrelser samt ADHD. De unge kan være beskrevet med psykotiske træk, egentlig psykosesygdomme eller med psykiske udviklingsforstyrrelser.