Hvad tilbyder vi?

Her kan du læse om, hvad Skodsborg tilbyder.

Døgnanbringelse og behandling

En anbringelse på Specialinstitutionen Skodsborg indebærer altid relevant og specialiseret behandling, der tilrettelægges ud fra den enkelte unges behov og nærmeste udviklingszone.

Delvis lukket afdeling

På Skodsborg er der to delvis lukkede afdelinger. På den ene er der plads til to unge på samme tid, og på den anden er der plads til en ung ad gangen.

De unge opholder sig på den almindelige åbne døgninstitution medmindre den delvis lukkede plads aktiveres. Hvis en ung er på den delvis lukkede afdeling, vil der være et personale tilstede, og der vil være god tid til at få snakket og skabt ro, så den unge igen kan opholde sig på den almindelige døgninstitution.

Skole

Skolegang bliver prioriteret højt på Specialinstitutionen Skodsborg, hvor vi arbejder målrettet på at få de unge tilbage i et skole- eller praktikpladstilbud.

Målet for alle elever er at sikre skolemæssige succesoplevelser, styrke deres tro på egne faglige evner og motiveres for læring.

Tæt samarbejde med familie og netværk

Forældre og netværk er en vigtig del af de unges fremtid og deres chance for at klare sig på trods af udfordringer. Vi tilrettelægger derfor behandlingsindsatsen i samarbejde med forældrene og understøtter deres bidrag til den igangsatte behandling. Ofte kan det være en fordel, at samarbejdet sker omkring en Forældrehandleplan, så der er gensidig klarhed omkring opgaver og ansvar overfor den unge. Vi prioriterer og understøtter også et tæt samvær mellem forældre og ung – og afholder flere årlige arrangementer med deltagelse af familie og netværk, som fx forældremøder 3-4 gange årligt.

Find Skodsborg på tilbudsportalen

Skodsborg har tre indgange til tilbudsportalen. En til den overordnede og to til de delvist lukkede afdelinger.