Behandlingsindsatsen på Skodsborg

Behandlingen på Specialinstitutionen Skodsborg er altid baseret på en individuelt tilrettelagt behandlingsplan, som vi udarbejder i tæt samarbejde med den unge selv og forældrene.

Al behandling på Specialinstitutionen Skodsborg tager afsæt i Kognitiv Adfærds- og Miljøterapi.

Miljøterapi

Ud fra en planlagt og struktureret behandlingstilgang, hvor færdigheder trænes i hverdagens gentagende og udvalgte aktiviteter, understøtter vi den unge i at kunne fungere mere selvstændigt og opnå større trivsel. Vi opfatter vi al samvær med den unge som potentiel behandling – og kan derfor arbejde behandlende i alle døgnets timer.

Motiverende Samtale

Den Motiverende Samtale er en ikke-konfronterende metode, der har fokus på at fremkalde den unges indre motivation for forandring.

Kognitiv Adfærdsterapi (KAT)

Igennem strukturerede KAT-samtaler støtter vi den unge i at erkende og forstå egne tanker, følelser og handlinger. Målet med KAT er, at de unge på Specialinstitutionen Skodsborg opnår evnen til mere nuanceret og realistisk tænkning. Den unge vil dermed opleve at kunne handle mere hensigtsmæssigt i forhold til egne mål og ønsker for fremtiden.

Low Arousal

Low Arousal er en pædagogisk tilgang, som tager udgangspunkt i at håndtere mennesker med bekymrende adfærd. Tilgangen indeholder metoder som undgår og nedtrapper konflikter. Ved brug af metoden nedbringer og forebygger vi stresstilstande hos de unge.

Inddragelse

Vi vægter ungeinddragelse højt. Vi afholder bl.a. ungemøder en gang om ugen. På møderne får de unge mulighed for at sætte ord på, hvordan de trives i huset og hvad de gerne vil have indflydelse på i dagligdagen. Vi tror på medinddragelse og ønsker at lytte til de unge, så de kan være med til at præge udviklingen af institutionen.

Samarbejde med psykiatrien og andre behandlingstilbud

Vi samarbejder med andre behandlingstilbud omkring den unge, herunder ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, rusafvænning eller psykoterapeutiske forløb. Vi samler vurderingen af den unges behandlingsbehov og indsatserne koordineres.

Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN)

På Specialinstitutionen Skodsborg kan unge med en ungdomssanktion blive placeret.