Om Jacob Michaelsens Minde

​​​​​​​På Specialinstitutionen Jacob Michaelsens Minde (JMM) er der 16 døgnpladser målrettet 13-17-årige fordelt på to afdelinger: Kernehuset og Helenes Hjem. 

Derudover er der et skole- dagbehandlingstilbud på matriklen med plads til 30 elever. Der er mulighed for at lave skræddersyede forløb på institutionen og vi samarbejder med andre tilbud i vores center. JMM tilpasser altid indsatsen til den enkelte unge og familien. Det betyder, at der laves individuelle, specialiserede indsatser på institutionen, i byen og i familien/netværket, som alle bygger på evidensbaserede metoder. Vi samarbejder tæt med øvrige tilbud i vores center og de psykiatriske tilbud i Regionen.

Hvem er vi?

Personalet på JMM består af psykologer, socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker samt lærere.

Den tværfaglige medarbejdergruppe sikrer, at de unge får den bedst mulige behandling og helhedsorienterede indsats. Vi har et erfarent personale på JMM med høj anciennitet indenfor specialområdet.

Vi prioriterer et stærkt og trygt arbejdsmiljø – og har konstant fokus på efteruddannelse, hvorfor medarbejderne løbende modtager undervisning og bliver trænet i relevante behandlingsmetoder.