Målgruppe

Jacob Michaelsens Minde (JMM) er målrettet unge mellem 13-18 år med mulighed for at forblive indskrevet på efterværn op til det 23. år.

Målgruppen er unge med komplekse psykiatriske problemstillinger, som har behov for specialiserede socialpsykiatrisk behandling. Kognitivt befinder de unge sig indenfor eller tæt på normal- området.

Diagnosemæssigt kan vanskeligheder være indenfor følgende områder:

  • Autismespektrumforstyrrelser, skizofreni og psykosesygdomme, bipolarlidelse eller introvert personlighedsforstyrrelse.
     
  • Mange har også sekundære vanskeligheder som angst, depression, OCD eller spiseforstyrrelse som belastnings- eller symptomlidelse samt ADHD.
     
  • Adfærdsmæssigt kan vanskelighederne komme til udtryk ved selvskade, selvmordstanker, skoleværing eller isolation.