Hvad tilbyder vi?

Her kan du læse om, hvad vi tilbyder på Jacob Michaelsens minde.

Døgnanbringelse og dagbehandling

En anbringelse på JMM indebærer altid relevant og specialiseret behandling, der tilrettelægges ud fra den enkelte unges behov og nærmeste udviklingszone.

Intern skole

På JMM vægter vi skolegang meget højt og har intern skole med plads til 30 elever. Målet med skolegangen er, at eleverne
oplever skolemæssige succeser, at de styrkes i deres tro på faglige evner og motiveres for læring. Eleverne bliver mødt med fleksibilitet og individuelt tilrettelagte forløb. På skolen går også elever fra en række af centrets øvrige institutioner. Vi samarbejder desuden med Vedbæk Skole, hvor nogle elever modtager undervisning i enkelte fag mhp. at træne tilbageslusning til almen skole.

Rehabiliteringsforløb

JMM tilbyder kortvarige rehabiliteringsforløb til unge, der har brug for stabilisering og støtte til mestring af hverdagslivet, fx efter en indlæggelse i psykiatrien. Et helhedsorienteret rehabiliteringsforløb består af 10 måneders indskrivning på JMM efterfulgt af fire måneders hjemmebaseret behandlingsindsats varetaget af Brobyggerne.

Tæt samarbejde med familie og netværk

På JMM vægter vi samarbejdet med familie og netværk højt. Vi har altid tæt dialog med forældre under anbringelsen og arbejder målrettet på at understøtte, at familie og barn kan trives sammen.

Vi tilbyder ugentlige samtaler om den unges trivsel og udvikling samt psykoedukation og samtaleforløb til forældre efter behov.

Find Jacob Michaelsens Minde på tilbudsportalen

Der er to indgange til Jacob Michaelsens Minde på tilbudsportalen. Den ene er overordnet og den anden fører til Helenes Hjem.