Behandlingsindsatsen på Jacob Michaelsens minde

Behandlingen på JMM er altid baseret på en individuelt tilrettelagt behandlingsplan, som vi udarbejder i tæt samarbejde med den unge selv.

Al behandling på JMM tager afsæt i Miljøterapi og Kognitiv Adfærdsterapi.

Miljøterapi

Ud fra en individuelt planlagt og struktureret behandlingstilgang, hvor færdigheder trænes i hverdagens gentagende aktiviteter, understøtter vi de unge i på sigt at kunne fungere mere selvstændigt og opnå større trivsel. På JMM opfatter vi al samvær med de unge som potentiel behandling – og vi har derfor mulighed for at arbejde behandlende i alle døgnets timer.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT)

Igennem strukturerede KAT-samtaler støtter vi den unge i at erkende og forstå egne tanker, følelser og handlinger. Målet med KAT er, at de unge på JMM opnår evnen til mere nuanceret og realistisk tænkning. De unge vil dermed opleve at kunne handle mere effektivt i forhold til egne langsigtede mål og ønsker for fremtiden.

Inddragelse

På JMM vægter vi ungeinddragelse højt. Der bliver afholdt ungemøder hver fjortende dag og hver anden måned mødes ungerådet med institutionens ledelse. Vi tror på medinddragelse og ønsker at lytte til de unge, så de kan være med til at præge udviklingen på JMM.

Samarbejde med psykiatrien

På JMM samarbejder vi tæt med ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden. Det betyder, at der sikres sammenhæng i
behandlingsindsatser for de unge, der modtager behandling både på JMM og i psykiatrien.