Målgruppe

På Solbakken har vi plads til 62 børn mellem 6-16 år fordelt på to aldersinddelte afdelinger.

En afdeling ligger i Valby til indskoling og mellemtrin, og den anden ligger i Emdrup til mellemtrin og udskoling. I Valby er der fire grupper med 8 elever, i Emdrup tre grupper med 10 elever.

Alle elever på Solbakken befinder sig kognitivt indenfor eller tæt på normalområdet, og:

  • Har sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, der bl.a. kan vise sig ved skolevægring, indesluttethed, moderat udadreagerende adfærd og store udfordringer med at fungere i fællesskaber.
     
  • Er psykisk udfordrede, hvilket blandt andet kan vise sig ved angst, depressive symptomer, følelsesmæssige udsving og selvværdsproblemer.
     
  • Kan være diagnosticeret med fx ADHD, ADD, OCD, Tourettes syndrom, tilknytningsforstyrrelse, angst eller forstyrrelser inden for autismespektret – de ældste elever kan derudover også have andre alvorligere psykiatriske vanskeligheder.