Målgruppe

På Solbakken er der plads til 62 børn mellem 6-16 år fordelt på to aldersinddelte afdelinger.

Indskoling- og mellemtrinsafdelingen ligger i Valby og har fire grupper med 8 elever. Mellemtrins- og udskolingsafdelingen ligger i Emdrup og har tre grupper med 10 elever.

Alle elever på Solbakken befinder sig kognitivt indenfor eller tæt på normalområdet, og:

  • Har sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, der bl.a. kan vise sig ved skolevægring, indesluttethed og udfordringer med at fungere i fællesskaber. Der kan være moderat udadreagerende adfærd blandt de yngste elever.
     
  • Er psykisk sårbare hvilket blandt andet kan vise sig ved angst, depressive symptomer, følelsesmæssige udsving, skrøbelighed eller selvværdsproblemer.
     
  • Kan være diagnosticeret med fx ADHD, ADD, OCD, Tourettes syndrom, tilknytningsforstyrrelse, angst eller forstyrrelser inden for autismespektret - de ældste elever kan derudover også have andre psykiatriske lidelser.