Hvad tilbyder vi?

Her kan du læse om, hvad vi tilbyder på Solbakken.

Dagbehandling

På Solbakken tilbyder vi undervisning i overensstemmelse med Folkeskoleloven, men vi arbejder også med afsæt i Serviceloven. Det betyder, at vi også praktiserer behandling ift.elevens sociale, psykiatriske eller følelsesmæssige udfordringer. Vi betragter undervisning og behandling som uadskillelige elementer, der tilsammen har til formål at skabe udvikling og læring hos eleverne.

Undervisning

Undervisningen tilrettelægges efter den enkelte elevs individuelle behov (både faglige og sociale behov), og efterlever folkeskolelovens krav om fuld fagrække og timetal. Vi vægter en stor grad af variation i undervisningen og kombinerer derfor ofte undervisningen med bevægelse, projektorienteret arbejde og andre tiltag, som lærere og pædagoger vurderer, skaber motivation og engagement i de enkelte elevgrupper. Der er meget fokus på at styrke elevernes forståelse af undervisningens formål gennem synlige læringsmål, for hermed at øge deres motivation, deltagelse og faglige udbytte. Solbakkens mål for undervisningen er at alle udskolingselever gennemfører Folkeskolens 9. kl. afgangsprøve.'

Tæt samarbejde med familie og netværk

Familien og hjemmet er centrale i børnenes liv, og derfor udgør familiesamarbejdet også en central del af behandlingsarbejdet med børnene. På Solbakken understøtter vi den familiebehandling, der eventuelt pågår i hjemmet, og vi bygger bro mellem denne behandling og det arbejde, vi udfører på Solbakken.