Om Frederikshøj

Frederikshøj er en skole- dagbehandlingsinstitution målrettet børn og unge mellem 6-17 år. Vi har plads til 55 elever fordelt på fire aldersopdelte grupper. Frederikshøj ligger i Vanløse.

På Frederikshøj tror vi på, at alle børn gør det bedste de kan, og har potentiale for at udvikle sig i en positiv retning. Vi tror på, at en god alliance og et godt samarbejde med børn og deres familie er afgørende for at skabe positive forandringer og mulighed for at udvikle sig i positiv retning.

Når det er svært og nye mål skal nås, er det vores fornemmeste opgave at kigge refleksivt på egen praksis og i samarbejde med barnet og familien ændre behandlingen, så der opstår nye muligheder for barnet.

Vi tager det professionelle ansvar dybt alvorligt, men skaber en hverdag med leg, læring og glæde for alle.

Hvem er vi?

Personalegruppen på Frederikshøj er bredt tværfagligt sammensat.

Vi består af institutionsleder, skoleafdelingsleder, pædagogisk afdelingsleder, pædagoger, lærere, socialrådgivere, psykolog, pedel og køkkenansvarlig. Det pædagogiske personale er uddannet fra enten pædagog- eller lærerseminariet.

Vores medarbejdergruppe har stor erfaring med målgruppen og prioriterer et stærkt og trygt arbejdsmiljø. Desuden har vi kontinuerligt fokus på efteruddannelse, hvorfor medarbejdere løbende modtager undervisning og bliver trænet i relevante behandlingsmetoder.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere eller have tilsynsrapporter for Frederikshøj tilsendt? Så kan du finde ud af, hvem du skal kontakte via linket herunder.