Målgruppe

Frederikshøj har 55 pladser fordelt på 4 aldersopdelte teams.

Målgruppen er børn og unge i aldersgruppen 6-17 år, der ikke kan rummes i folkeskolen på grund af problematisk adfærd eller mistrivsel. Alle elever på Frederikshøj ligger kognitivt indenfor eller tæt på normalområdet, og:

  • Har socioemotionelle vanskeligheder og/eller lette til moderate psykiske udfordringer - ofte med udadreagerende adfærd.
     
  • Har ofte diagnoser indenfor det adfærds- og følelsesmæssige spektrum, tilknytningsforstyrrelser eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser.