Hvad tilbyder vi?

Her kan du læse om, hvad vi tilbyder på Frederikshøj.

Dagbehandling

På Frederikshøj tilbyder vi undervisning i overensstemmelse med Folkeskoleloven, men vi arbejder også med afsæt i Serviceloven. Det betyder, at vi også praktiserer behandling ift. elevens sociale, psykiatriske eller følelsesmæssige udfordringer. Vi betragter undervisning og behandling som uadskillelige elementer, der tilsammen har til formål at skabe udvikling og læring hos eleverne.

Undervisning

Undervisningen tilrettelægges efter den enkelte elevs individuelle, faglige og sociale behov. Vi vægter en stor grad af variation i undervisningen og kombinerer derfor ofte undervisningen med bevægelse, projektorienteret arbejde og andre tiltag, som lærere og pædagoger vurderer, skaber motivation og engagement i de enkelte elevgrupper. Gennem synlige læringsmål styrker vi elevernes forståelse af undervisningens formål og øger elevernes motivation, deltagelsesgrad samt faglige udbytte. Frederikshøj lever op til folkeskolelovens krav om fuld fagrække og timetal, og vores mål er, at alle udskolingselever gennemfører Folkeskolens 9. kl. afgangsprøve.

Tæt samarbejde med familie og netværk

Familien og hjemmet er centrale i børnenes liv, og derfor udgør familiesamarbejdet også en central del af behandlingsarbejdet med børnene. På Frederikshøj understøtter vi den familiebehandling, der eventuelt foregår i hjemmet, og vi bygger bro mellem denne behandling og det arbejde, vi udfører på Frederikshøj.