Vi tilbyder

Her kan du læse om, hvad vi tilbyder i Psykiatrifagligt Konsulentteam.
 • Gennemlæsning af relevante sagsakter med henblik på vurdering af, om der er psykiatrirelaterede udfordringer på spil
   
 • Vejledning, rådgivning og sparring på konkrete sager, med fokus på støtte- og behandlingsbehov
   
 • Kortere eller længere samarbejdsforløb afhængigt af behov
   
 • Telefonkonsultation
   
 • Fast deltagelse i gruppemøder, hvor der sagsdrøftes
   
 • Vidensdeling i relation til børne- og ungdomspsykiatriske temaer
   
 • At bidrage med en forståelse af og tilgang til forældre, som selv har psykiske vanskeligheder eller psykiatriske lidelser
   
 • Deltagelse i relevante netværksmøder, samarbejdsmøder med psykiatrien eller lignende.