Om Psykiatrifagligt Konsulentteam

Centret tilbyder individuelt tilrettelagte forløb på de enkelte institutioner eller sammenhængende indsatser på tværs af centrets tilbud.

Centret består udover Psykiatrifagligt Konsulentteam af fire døgninstitutioner, to dagbehandlingsinstitutioner samt to forebyggende tilbud: ROBUS, som er et ambulant tilbud til børn og unge med spiseforstyrrelser og Brobyggerne, der tilbyder specialiserede hjemmebaserede indsatser og kontaktpersonsforløb til børn, unge og familier med psykiatriske vanskeligheder.

Hvem er vi?

Psykiatrifagligt Konsulentteam består af en psykolog og en psykiatrisk sygeplejerske.

Tilsammen har vi stor erfaring med både den kliniske praksis indenfor området og socialpædagogisk behandling af målgruppen.

Vi indgår vi i et bredt netværk af specialister indenfor området, og er derfor opdaterede på viden, tilgange og metoder i arbejdet.