Har du brug for hjælp?

Har du som sagsbehandler brug for særlig rådgivning indenfor området børn og unge med psykiske vanskeligheder eller psykiatriske lidelser?

Psykiatrifagligt Konsulentteam tilbyder vederlagsfri rådgivning til ansatte i BBU-myndighed, når der er behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring.
Der har gennem de senere år været en stigning i antallet af børn og unge i psykisk mistrivsel.

For at sikre indsatser, der understøtter disse børns trivsel og udvikling, tilbyder vi i Psykiatrifagligt Konsulentteam specialiseret viden om psykiske sygdomme, udviklingsforstyrrelser, belastningssymptomer mm. samt deres betydning for børn og unges trivsel og udvikling.

Vi har også fokus på familie og netværk.