Om Ungehuset Emdrup

Ungehuset Emdrup består af 2 døgnafdelinger - 1. og 2. sal. Der er plads til i alt 14 unge mellem 13-18 år.

Behandlingen på Ungehuset er altid baseret på en individuelt tilrettelagt behandlingsplan, som den unge og forældrene er med til at udarbejde.

Hvem er vi?

Personalet på Ungehuset Emdrup består af ledere, socialpædagoger, socialrådgiver og psykolog.

Vi arbejder tværfagligt og har fokus på, at den unge får en helhedsorienteret behandling og indsats. Vi arbejder tæt sammen med psykiatrien i Region H alt efter den enkelte unges behov.

Vi er en erfaren medarbejdergruppe, som prioriterer et stærkt og trygt arbejdsmiljø. Desuden har vi konstant fokus på efteruddannelse, hvorfor medarbejdere løbende modtager undervisning og bliver trænet i relevante behandlingsmetoder.