Målgruppe

Ungehuset Emdrup er normeret til 14 unge, fordelt på afdelingerne 1. sal og 2. sal

Ungehuset er målrettet unge mellem 13-17+ år med mulighed for at forblive indskrevet på efterværn op til det 23. år.

Målgruppen er unge med psykiske eller psykiatriske problemstillinger, som befinder sig kognitivt indenfor eller tæt på normalområdet. De unge er i stand til at samarbejde og har vilje til at indgå i institutionens rammer og regler. Ikke alle unge der visiteres til Ungehuset er udredt i psykiatrien, men har symptomer, der giver mistanke om psykiatrisk lidelse.

De unge på Ungehuset er ofte udfordret af:

  • Psykiske og psykiatriske vanskeligheder såsom personlighedsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser, skizofreni/psykose eller bipolare lidelser - ofte sammen med socioemotionelle udfordringer.
     
  • Sekundære vanskeligheder som angst, depression, OCD eller ADHD.
     
  • Adfærdsmæssige vanskeligheder der kan vise sig ved selvskadende adfærd, selvmordstrusler eller selvmordsforsøg, affektlabilitet samt et mindre sekundært brug af rusmidler.

Adfærden kan være ekstrovert men ikke udadreagerende.  Målgruppen ses med let til moderat selvdestruktiv adfærd med fx selvskade, selvmordsadfærd eller spiseforstyrrelsesproblematikker. De unge kan have et sekundært mindre forbrug af rusmidler.