Behandlingsindsatsen på Ungehuset Emdrup

Behandlingen på Ungehuset Emdrup er altid baseret på en individuelt tilrettelagt behandlingsplan, som vi udarbejder i tæt samarbejde med den unge selv og forældrene.

På begge afdelinger arbejder vi ud fra Kognitiv Adfærdsterapi og Low Arousal, som er en del af den daglige miljøterapeutiske ramme.

Miljøterapi

Ud fra en planlagt og struktureret behandlingstilgang, hvor færdigheder trænes i hverdagens gentagende og udvalgte aktiviteter, understøtter vi de unge i at kunne fungere mere selvstændigt og opnå større trivsel. På Ungehuset Emdrup opfatter vi al samvær med de unge som potentiel behandling – og vi kan derfor arbejde behandlende i alle døgnets timer.

Kognitiv Adfærdsterapi (KAT)

Igennem strukturerede KAT-samtaler støtter vi de unge i at erkende og forstå egne tanker, følelser og handlinger. Målet med KAT er, at de unge på Ungehuset Emdrup opnår evnen til mere nuanceret og realistisk tænkning. De unge vil dermed opleve at kunne handle mere hensigtsmæssigt i forhold til egne mål og ønsker for fremtiden.

Low Arousal

Low Arousal er en pædagogisk tilgang, hvor de unge støttes i at ændre udfordrende adfærd ved at omlægge konfronterende situationer og øve alternative reaktionsmåder.

Inddragelse

På Ungehuset vægter vi ungeinddragelse højt. Vi afholder bl.a. ungemøder en gang om ugen – både på Kollegiet og på Upstairs. På møderne får de unge mulighed for at sætte ord på, hvordan de trives i huset og hvad de gerne vil have indflydelse på i dagligdagen. Vi tror på medinddragelse og ønsker at lytte til de unge, så de kan være med til at præge udviklingen af institutionen.