Målgruppe

Vi hjælper psykisk sårbare og psykiatrisk udfordrede børn og unge i alderen 5-18 (23) år samt deres familier.
  • Børnene og de unge har udfordringer med at klare hverdagen og kan fx være diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelse, OCD, depression, personlighedsforstyrrelse, bipolar lidelse, psykoser, skizofreni, skizotypi eller opmærksomhedsvanskeligheder. Ofte ses tilstedeværelsen af flere diagnoser (komorbiditet) foruden en primær diagnose.
     
  • Vanskelighederne viser sig ofte som belastningsreaktioner såsom skolevægring, angst, selvskade, spiseforstyrrelser, social isolation eller udadreagerende adfærd.
     
  • Børnene og de unge befinder sig kognitivt indenfor eller tæt på normalområdet, men kan have specifikke indlæringsvanskeligheder og kan fremstå med lavt funktionsniveau samlet set.