Hvad tilbyder vi?

Brobyggerne tilbyder tre typer fleksible forløb, som alle skræddersyes ud fra familiens og barnet/den unges behov.

Børne-, unge- og familieforløb

 • Psykologsamtaler, psykoedukation og vejledning til barn, ung, familie og netværk om sygdom, symptomer og triggere.
   
 • Hjælp til strukturlægning, observationer og KAT-samtaler om dysfunktionelle familiemønstre, vedligeholdende adfærd mm.
   
 • Øvelser og strategier til at håndtere kravsituationer.
   
 • Støtte til familiens trivsel og funktionsniveau.

Skoleforløb

 • Observationer i klassen, frikvarterer, fritidsordning og overgange.
   
 • Co-teaching og foredrag indenfor psykoedukation, inklusion og socialpædagogik.
   
 • Hjælp til skolen med at støtte, rumme og sikre god undervisning for barnet.
   
 • Træning i vredeshåndtering, sygdomsforståelse og -håndtering, identifikation af styrker og motiverende faktorer.

Brobygningsforløb

 • Brobygning fra hjemmet til almenområdet (skole, uddannelse, fritidsaktiviteter, beskæftigelse).
   
 • Brobygning fra hjemmet til dagbehandlingstilbud for børn og unge med skolevægring.
   
 • Brobygning fra indlæggelse i psykiatrien til eget hjem eller døgninstitution (før/under udredning).
   
 • Brobygning fra døgninstitution til egen hybel eller hjemgivelse.

Psykologtilbud til børn og unge

Psykologtilbuddet er målrettet børn og unge:

 • med risiko for at udvikle psykiatriske vanskeligheder 
 • i ambulant behandling i Børne- og Ungepsykiatrien
 • i dag- og døgnbehandling i Børne- og Ungepsykiatrien

Der er fire psykologer ansat hvoraf en er specialpsykolog samt en speciallæge i psykiatri. Psykologerne har et tæt samarbejde med og gavn af den specialiserede viden og mangeårige erfaring hos centrets faglige stab og udviklingsteam samt ROBUS (§11 tilbud med fokus på selvskade og spiseforstyrrelser).

Psykologtilbuddet hos Brobyggerne muliggør en sammenhængende og helhedsorienteret psykolog- og socialpædagogisk kombinationsindsats i hjemmet.