Visitation

Det er sagsbehandleren fra Borgercenter Børn og Unge, der står for visitation til vores tilbud.

Sagsbehandleren henviser til vores centrale visitation, som vurderer, hvilket tilbud, der matcher dit barn bedst.

Centervisitator

Karina Holtemann