At have et barn i dagbehandlingstilbud

Læs Eas fortælling om, hvordan hun oplever samarbejdet med Solbakken, og det at have sin søn i dagbehandlingstilbud.

"For både min søn og jeg var det en lang smertefuld proces at erkende, at f.eks. støttetimer i en lilleskole ikke var tilstrækkelig hjælp for at få en skoledag til at fungere. Så da han omsider landede i en dagbehandling, var det en stor forløsning. Stressniveauet faldt hos os begge.

I dagbehandlingen tilpasses kravene til min søns formåen. Der gøres en målrettet indsats for at afhjælpe hans vanskeligheder, finde og styrke hans ressourcer, og han oplever at blive mødt med anerkendelse. De fysiske rammer gør, at han kan finde ro til indlæring, og når de sociale udfordringer bliver for store, kan han finde et roligt sted at genvinde balancen.

Der er også mulighed for et nært samarbejde med kompetente voksne. Jeg oplever i langt større grad at blive mødt med løsningsforslag fremfor en påpegning af problemerne. Vi kan få hjælp i forhold til de særlige udfordringer, vi møder i vores hverdag. Så tak for det!

Med venlige hilsner

Ea - mor til Malte på Solbakken"