Sådan foregår visitationen

Her kan du læse om, hvordan visitationen til vores tilbud foregår.

Visitation til døgninstitutionerne og fleksible indsatser foregår gennem Center for Socialpædagogik og Psykiatri center visitation. 

Matchning til skoledagbehandling foregår gennem Matchningsudvalget efter det lokale beslutnings- og koordinationsudvalg (BEKU) godkendelse. Matchningsudvalget er et central udvalg mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Henvendelser vedr. spiseforstyrrelser eller foregår direkte til ROBUS.

Visitation til døgnbehandling og fleksible indsatser

Visitationen til døgnbehandling og fleksible indsatser/Brobyggerne foregår gennem Centervisitationen. Når du som sagsbehandler henvender dig, vil vi i fællesskab være undersøgende på barnets/den unges behov for støtte i forhold til udfordringer og funktion. For at sikre en høj faglighed i visitationen trækkes ligeledes på centrets brede vifte af fagfolk. Dette for at sikre at visitation mellem barn/ ung og institution er så kvalificeret som muligt.

Hvis du allerede har en bestemt institution i tankerne, undersøger vi, om dette er det bedste tilbud i forhold til behandlingsbehov, indsats og målgruppe samt om der er en ledig plads. Der er mulighed for at skræddersy tilbud på tværs af centrets institutioner og tilbyde indsatser uden for institutionerne i hjemmet, i netværk eller nærmiljøet samt en kombination af døgnbehandling og indsats i netværk og nærmiljø. Er det ikke muligt at finde relevant tilbud, vil vi guide dig videre.

For at finde frem til det bedste tilbud til barnet/den unge, skal du sende en beskrivelse af opgaven, §50, en aktuel handleplan, Pædagogisk Psykologisk Vurdering, psykiatriske og/eller psykologiske undersøgelser samt eventuelle øvrige relevante oplysninger.

For fleksible indsatser/Brobyggerne skal endvidere udfyldes visitationsskema.

Har du brug for råd og vejledning, før du beslutter dig for evt. fremsendelse, kan du kontakte centervisitator Karina Holtemann. Visitation fremsendes til Karina.

Døgnbehandling er ifølge serviceloven §52.3.7. Jacob Michaelsens Minde har endvidere pladser, der er godkendt til aflastning §52.3.5. som tilbydes i kombination med andre indsatser eks. skoledagbehandling på institutionerne.

Fleksible indsatser er ifølge serviceloven §52.3.3., §52.3.6 og § 52.3.9.

Hvis den unge er tæt på 18 år, skal du være opmærksom på, at efterværn §76 kun kan bevilges i forlængelse af døgnforanstaltning eller kontaktperson.

For unge der fylder 18 år og ikke bevilges efterværn er mulighed for at fortsætte en fleksibelindsats (indsats i netværk og nærmiljø) ifølge serviceloven §85.

Matchning til Dagbehandling

Matchning til dagbehandling foregår gennem det centrale Matchningsudvalg. Matchningsudvalget består af medlemmer fra både Børne- og Ungeforvaltningen og Socialforvaltningen. Barnet/den unges behov vurderes i forhold til både de kommunale som de private tilbud.

Sagsakter skal fremsendes til Matchningsudvalget efter BEKU har godkendt behandlingsplan. Matchningudvalget er vejledende.