Om Skodsborg

​​​​​​Skodsborg er en døgninstitution normeret til seks pladser og yderligere to fleksible pladser målrettet unge mellem 13-18 år.

Tre af pladserne er delvis lukkede pladser. Det er Børne- og ungeudvalget eller Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN), der kan visitere til dette.

Der er mulighed for at lave skræddersyede forløb på institutionen og vi samarbejder med andre tilbud i centret. Skodsborg tilpasser altid indsatsen til den enkelte unge og familien. Det betyder, at vi laver individuelle, specialiserede indsatser på institutionen, i byen og i familien eller netværket, som alle bygger på evidensbaserede metoder.

På de delvis lukkede pladser kan den unge skærmes i max fem dage ad gangen og max 30 dage på et helt år (læs mere i serviceloven § 63 a. og lov om voksenansvar § 12 og 13).

Skærmning er et supplement til den generelle behandlingsindsats på Skodsborg, når og hvis en ung i kortere eller længere tid er utilgængelig for behandlingsarbejdet og i risiko for at lide alvorlig skade på egen udvikling og sundhed. Skærmning skal forstås som en intensiv og omsorgsfuld behandlingsmetode, der i bedste fald kan tilsikre og underbygge behandlingsindsatsen i forhold til den unge.

Når en ung skærmes, har den unge adgang til et neutralt værelse, hvor der er tilknyttet en stue og toilet- og badeforhold. Den unge kan fx skærmes, når den unge har brug for ro eller er til fare for sig selv eller andre. Der skærmes kun, når andre pædagogiske indsatser er forsøgt uden effekt. Det er Børne- og Unge-udvalget, der træffer afgørelse om skærmningskriterierne.

Hvem er vi?

Personalet på Specialinstitutionen Skodsborg består af specialpædagoger, socialrådgiver, psykolog, sygeplejerske og køkkenmedarbejder.

Den tværfaglige tilgang sikrer, at den unge får en bredspektret behandling og en helhedsorienterede indsats.

Vi er en erfaren medarbejdergruppe, som prioriterer et stærkt og trygt arbejdsmiljø. Desuden har vi konstant fokus på efteruddannelse, hvorfor medarbejdere løbende modtager undervisning og bliver trænet i relevante behandlingsmetoder.