Om Brobyggerne

Brobyggerne er en specialiseret Kontaktpersonsordning og Psykologtilbud som tilbyder skræddersyede behandlingsforløb til børn, unge og deres familier med vanskeligheder indenfor psykiatri.

Brobyggerne arbejder væk fra de mere traditionelle og fast definerede anbringelser i dag- og døgnbehandling mod fleksible og helhedsorienterede indsatser i barnets, den unges og familiens hverdagsliv. Medarbejdere er specialiserede indenfor psykiatri, og anvender evidensbaserede metoder som kognitiv adfærdsterapi og mentaliseringsbaseret tilgang i behandlingsarbejdet. Vi arbejder altid der, hvor vanske­lighederne er – altid i tilknytning til hverdagslivet i hjemmet, skoler, børne – og ungdomspsykiatrien, institutioner og organisationer og i familiens nærmiljø.

Brobyggerne arbejder målrettet og professionelt med familien. Vi arbejder med at nedsætte belastningsreaktioner som angst, social isolation og skolevægring og på at reducere belastningsgraden i familien. Vi kortlægger og udnytter de muligheder og ressourcer, der eksisterer i familien.  Problemer og udviklingspunkter ekspliciteres i et tillidsfuldt samarbejde og hermed styrkes forældrekompetencerne og samspillet i hjemmet. Barnet eller den unge og familien medinddrages altid som medskaber og samarbejdspartner. Professionelle og private netværk kan inddrages i behandlingen hvis relevant.

Mange af de unge som opstarter med kontaktperson i Brobyggerne lider af angst og kan være socialt isoleret. Derfor tilbyder vi også Gruppeforløb til de unge, hvor de kan blive eksponeret for og øve sig med andre sårbare unge indenfor den sociale arena - som på sigt kan føre  til en plads i positive fællesskaber i samfundet. Således at kontaktpersonen støtter den unge i et blive en del af et fællesskab.   

Hvem er vi?

Brobyggerne består af specialiserede pædagoger, lærere, socialrådgivere og psykologer.

Den tværfaglige medarbejdergruppe sikrer, at hvert barn og ung kan tilbydes en faglig, nuanceret og helhedsorienteret indsats. Vi optimerer løbende vores viden indenfor behandlingstilgange.

Brobyggerne er specialiserede kontaktpersoner for børn, unge og familier med psykosociale og psykiatriske vanskeligheder. Vi arbejder altid, der hvor vanskelighederne er, altid i tilknytning til hverdagen – i hjem, skole, døgninstitution, overgange fra børne- og ungdomspsykiatrien, nærmiljø eller andre steder, hvor der brug for vores støtte og guidning.