Om Specialinstitutionen Amadeus

Amadeus er en døgninstitution med 14 døgnpladser målrettet børn og unge mellem 5 - 13 år, der har et behand­lings­behov i forhold til socioemotionelle-, adfærdsmæssige- og/eller psykiatriske vanske­ligheder.

Amadeus er ikke et sted, hvor børn skal vokse op, men en behandlings­institution, hvor de hen over en periode på ca. 1- 1½ år modtager behandling ift. deres problematikker, så de enten kan blive hjemgivet, anbragt i netværks- eller plejefamilie, flytte til en ny institution eller andet, som fx starte på efterskole. Behandlingsforløbene opnås ved at arbejde med konkrete og strukturerede behandlingsfaser, som børn der indskrives på Amadeus, skal igennem.

For at skabe de bedste rammer og betingelser for børnene på Amadeus – og for at imødekomme de forskellige behandlingsbehov hos de enkelte børn, er institutionen opdelt i to afdelinger: Øst og vest. Øst er målrettet de børn, der har tilknytnings, adfærds- eller emotionelle forstyrrelser og vest er målrettet børnene med autisme­spektrumforstyrrelser. Der er fokus på forskellige metodetilgange til børnene i de to afdelinger.

Hvem er vi?

Specialinstitutionen Amadeus’ personale er bredt sammensat og består bl.a. af pædagoger, socialrådgiver, psykolog, sygeplejerske og to ledere.

Tilsammen rummer personalet stor og alsidig viden om det psykiatriske felt og det pædagogiske behandlingsarbejde med børn. I personalegruppen arbejder vi tæt sammen om at tilrettelægge den rette behandlingspædagogiske indsats overfor hvert enkelt barn, og arbejder målrettet på at få bragt alle faglige perspektiver i spil, når et behandlingsforløb skal igangsættes eller justeres.