Målgruppe

Specialinstitutionen Amadeus har plads til 14 børn i alderen 5-14 år.

Det er primært børn, der kan være præget af:

  • Alvorligere socioemotionelle og relationelle forstyrrelser, som ofte er opstået på baggrund af traumatiserende livsomstændigheder eller omsorgssvigt. Børnene kan have diagnoser som reaktiv tilknytningsforstyrrelser, ADHD, forskellige former for adfærdsforstyrrelser og emotionelle forstyrrelser.
     
  • Angstfyldte forestillinger, forstyrret personlighedsstruktur, psykotiske træk eller reaktioner, manglende begrebsforståelse og konkrethed. Børnene kan være beskrevet med diagnoser som gennemgribende udviklingsforstyrrelser/autismespektrumforstyrrelser eller børn med psykosesygdomme.
     
  • Børnene befinder sig kognitivt indenfor eller tæt på normalområdet, men kan have specifikke eller generelle indlæringsvanskeligheder.