Hvad tilbyder vi?

Her kan du læse om, hvad vi tilbyder på Specialinstitutionen Amadeus.

Døgnanbringelse og behandling

En anbringelse på Specialinstitutionen Amadeus indebærer altid relevant og specialiseret behandling, der tilrettelægges ud fra det enkelte barns behov og nærmeste udviklingszone.

Skole- dagbehandling

Børn anbragt på Specialinstitutionen Amadeus kan være tilknyttet skole- dagbehandling på et andet tilbud eller gå i folkeskole.

Specialinstitutionen Amadeus samarbejder med barnets skoletilbud, så det støttes i skolemæssig succes og oplever tro på egne faglige evner samt motivation for læring.

Tæt samarbejde med familie og netværk

På Specialinstitutionen Amadeus vægter vi samarbejdet med familie og netværk højt. Vi har altid tæt dialog med forældre under anbringelsen og arbejder målrettet på at understøtte, at familie og barn kan trives sammen.